bibilenden@gmail.com

0536 545 67 21

Ebeveynlerin Çocuklarının Seçimlerini Desteklemesinin Önemi

Ebeveynlerin Çocuklarının Seçimlerini Desteklemesinin Önemi

      Hayatımızın birçok evresinde bizlerden karar vermemiz ve bir yolu seçmemiz beklenir. Çocukluk döneminde seçilen oyunlardan tutun eş, meslek ve kariyer seçimlerinin tamamında bireylerin bakış açıları, ailelerinin tutumları ve çocukluktan itibaren sosyal çevresi tarafından işlenen tutumlar etkili olmaktadır. Bu faktörlerden en önemlisi ailelerin tutumları, bakış açıları ve değer yargılarıdır. Ancak bazen bireyler ailenin görüşlerini kulak ardı edebilmekte ve hata yaparak öğrenmek istemektedirler. Bu düşünce tarzının olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bireyler kendi seçimlerini yapma ve düşünce tarzlarında özgürlerdir. Öncelikle bunu ailelerin kabul etmesi ve çocuklarının seçimlerine saygılı olması gerekmektedir. Çocuklarını bir birey olarak kabul eden ailede çocuklar diğer görüşlere saygılı olmaktadır. Ve kendi varlığını tehlike altında hissetmediği için inat uğruna davranışlar sergilemek yerine ailesinin fikirlerini de dinlemeyi tercih etmektedir.

      Aileler çocuklarını dünyaya karşı korumak istemekte ve çocuklarının üzülmesini engellemeye çalışmaktadırlar. Bu koruma davranışı güzel olsa da çocuğun varlığını yok sayacak derecede olduğunda çocuklar asileşmekte, içine kapanmakta ya da hayatı ile ilgili tüm seçimleri ailesine aldırmaktadır. Bu nedenle çocukların ve ergenlerin varlıklarını kabul ederek, düşüncelerine saygı duyarak onlara yaklaşmalı, hata yapsa dahi ebeveynlerinin arkalarında duracaklarını onlara fark ettirmeliyiz. Bireyler bunu fark ettiklerinde verdikleri kararların sorumluluklarını almakta, özgüvenleri artmakta ve farklı bakış açılarına karşı daha açık olmaktadırlar. Aynı zamanda yaşadıkları olayları daha rahat bir şekilde ebeveynlerine açabilmektedirler.

      Tüm bunlar göz önünde tutularak çocuklarımızı ebeveynleri olarak uyarma ve onlara öğüt verme isteği normaldir, hatta bazı durumlarda gereklidir. Çünkü bireylerde soyut düşünme ve davranışlarının sonuçlarını öngörebilme gibi beceriler beliren yetişkinlik dönemine kadar gelişmemektedir. Yani çocuklar ve ergenler davranışlarının olası birçok sonucunu kestirmekte zorlanabilmektedir. Bu yüzden onlara yardımcı olmak, eylemlerinin sonuçları hakkında onlara yol göstermek önemlidir. Ama unutulmaması gereken bir konu; bu hayatın onların olduğudur. Yani ne yaparsak yapalım ve ne söylersek söyleyelim, onlar istemediği sürece verilen hiçbir öğüt, söylenen hiçbir söz kalıcı olmayacaktır. Bu nedenle bizler üstümüze düşeni yapmalı ve bildiğimizi söylemeliyiz. Ama seçimi onlara bırakıp ne olursa olsun ve ne yaşanırsa yaşansın onlara destek olup yanlarında durmalıyız.  

      Özetle; bireylerin, kendilerini tanımlamasında önemli etkisi olan, konuşmasını, yemek yemesini ve daha birçok konuda bilgi edinmesini sağlayan ebeveynler, çocuklarına her zaman destek olacaklarını onlara göstermeli ve çocuklarının bağımsız seçim yapabilmesini sağlamalıdır. İster doğru ister yanlış olsun bireylerin her seçimi önemlidir. Unutulmamalıdır ki insanlar en çok hata yaptıkları konuları hatırlamaktadır. Yani yaşayarak daha kolay öğrenmektedirler.