bibilenden@gmail.com

0536 545 67 21

Uzman Sözleşmesi

Uzmanlarımız için üyelik, yazarlık ve kullanıcı sözleşmesi geçerlidir. Uzman sözleşmesini onaylamanız durumunda Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları Sözleşmesini ve yazarlık sözleşmesini de kabul etmiş olursunuz.Bunlara ek olarak aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir.

Uzman Kimdir ?

Uzman olarak belirtilen kişiler; Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Tıp, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim alanlarından en az lisans düzeyinde diploma sahibi kişilerdir.

‘’Uzmanlarımız’’ kategorisinde yer alan klinik merkezleri vb. kurumlar ise hukuki ve yasal süreçlere uygun yukarıda ki belirtilen alanlardan mezun olmuş kişilerce kurulan kurumlardır.

1- Uzman olarak vermiş olduğunuz bilgilerin yasal sorumluluğu tarafınıza aittir.

2- Uzmanlarımızda, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Tıp, Sosyal Hizmetler(Lisans), Çocuk Gelişimi(Lisans), Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerinin en az lisans düzeyinde diploma sahibi olma şartı aranmaktadır. Uzmanlık başvurusu yapan kullanıcılar bu bölümlerden en az ‘’1’’ tanesinin diplomasına sahip olduğunu kabul etmektedir ve bu konudan doğabilecek tüm yasal sorumluluk uzmana aittir.

3- BiBilenden ekibi olarak her ne kadar uzmanları ve uzman başvurularını özenle inceliyor olsak bile öz geçmişinde uygunsuz ifade, hakaret, siyasi içerik veya yasal ve hukuka aykırı bir kelime, cümle, içerik ve yanıltıcı – doğru olmayan bilgiler bulunması durumunda tüm yasal sorumluluk uzmana aittir.

4- Uzmanlarımız, uzmanlık alanları dışında yazı yazmayacağını ve hizmet vermeyeceğini taahhüt eder. Bu durumdan doğabilecek tüm yasal sorumluluk uzmana aittir.

5- Uzmanlarımızın herhangi bir görüşe, ideolojiye, ırka veya manevi değer taşıyan kişilere/nesnelere hakaret veya imada bulunması yasaktır. Bundan doğabilecek tüm yasal sorumluluk uzman kişinin kendisine aittir.

6- Uzman kişi, hizmet süresince ya da ‘’öz geçmiş’’ içeriğinde herhangi bir marka, kurum-kuruluş reklamı yapmayacağını taahhüt eder. Uzman kişi, reklam yapması durumunda, reklamın tüm gelirlerini tarafımıza iade edeceğini beyan eder ve ek olarak tarafımızca belirlenecek olan miktarı tarafımıza ödemeyi kabul eder.Bunun uzman kişi tarafından kabul edilmemesi durumunda kişinin uzmanlık profili iptal edilerek hukuki ve yasal yollara başvurulur.

7- Telif hakkını elinde bulunduran kişiden izinsiz ya da eğitimini almadığı birtest, teknik, kuram ve terapi uygulanması yasaktır. Yapılması durumunda tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır ve tüm sorumluluk uzman kişiye aittir. Ayrıca BiBilenden ekibi olarak danışanların ve site ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak adına hukuki süreçlere başvurulur.

8- Uzman kişi, siteye veya BiBilenden Ekibine maddi/manevi zarar verebilecek bir hizmet sunması, atıfta bulunması veya paylaşım yapması durumunda tarafımızın tüm zararlarını karşılamayı kabul eder.

9- BiBilenden Ekibi, bu sözleşmeyi istediği zaman değiştirme, madde ekleme veya madde çıkartma hakkına sahiptir. Bu yüzden sözleşmeyi belirli aralıklar ile kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

10- Uzman kişi tarafımıza beyan ettiği; iletişim bilgilerinin, diploma, eğitim ve sertifika bilgilerinin doğruluğunu ve yasal uygunluğunu kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olması durumunda tarafımız hiçbir sorumluluk kabul etmemek ile birlikte hukuki yollara başvuracaktır.

11- Uzman kişinin herhangi bir sicil kaydı bulunmaması ve herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı olmaması gerekmektedir. Bununla ilgili tarafımıza beyan ettiği e-devlet onaylı sicil belgesinin yanlış çıkması durumunda hukuki yola başvurulur.

Bu sözleşme 31.12.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Hizmet Sunma Koşulları

1- Uzman kişi, eğitimini almadığı ya da diplomasına / sertifikasına sahip olmadığı bir alanda çalışma, test, terapi ve danışma hizmeti sunamaz (Örneğin Psikoloji mezunu bir kişi ‘Eğitim Danışmanlığı’ hizmeti sunamaz ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunu kişi ‘ilaç’ yazamaz).

2- Uzman kişinin danışana herhangi bir cinsel istismarı, tacizi, ırkçı yaklaşımı, saldırganlığı ya da siyasi tutumundan tarafımız sorumluluk kabul etmemektedir. Ancak danışan ve ziyaretçilerimizin hem haklarını hem gizliliğini korumak kaydıyla uzman kişi hakkında hukuki süreç başlatılır.

3- Danışan ile ilgili oluşabilecek tüm olumsuz ya da istenmedik durumlarda sorumluluk kabul etmemekteyiz (Örneğin danışanın, danışma ücretini göndermemesi gibi).

4- Yukarıda belirtilenlere ek olarak tüm etik kurallar geçerli olup, etik konuda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin Etik Kurallar Kitapçığı baz alınmıştır.